Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej


Dokumenty:
- wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oleskiego
- statut
- protokół z wyboru komitetu założycielskiego
- lista założycieli, zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz włąsnoręczne podpisy założycieli
- informacja o tymczasowej siedzibie stowarzyszenia.Kogo dotyczy:
 
lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej


Miejsce załatwienia:
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, suterena pok. nr 1


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Naczelnik - Renata Płaczek-Zielonka


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33, 35, 37 wew. 451


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30; wtorek: 7.30 - 16.00; piątek: 7.30 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
14 dni


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
decyzja o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Oleskiego- odbiór w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu


Opłaty skarbowe:
 
zgodnie z ustawą z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 zpóźn. zm.), wg następujących stawek: od podania 5 zł, od załącznika do podania 0,50zł. (możliwość zakupu gotówkowego znaczków skarbowych, parter pokój nr 3 lub w kasie PKO)


Podstawy prawne:
 
art. 7a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego


Tryb odwoławczy:
 
od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Starosty Oleskiego