Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. "ROZWIŃ SKRZYDŁA"-Nauczanie przez doświadczanie

TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE -realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych  w ramach projektu pn. "ROZWIŃ SKRZYDŁA"-Nauczanie przez doświadczanie. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.