Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Powrót

Wiadomości ogólne:

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie oferuje specjalistyczną pomoc:

dzieciom i młodzieży w wieku: od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

rodzicom,

nauczycielom i wychowawcom.

 

Pomoc jest dyskretna, dobrowolna i nieodpłatna!

 

Poradnia obejmuje swoją działalnością około 80 placówek Powiatu Oleskiego (gminy: Olesno, Radłów, Dobrodzień, Zębowice, Praszka, Gorzów Śl., Rudniki).

 

Aby skorzystać z usług poradni, nie trzeba mieć specjalnego skierowania. Wystarczy telefoniczne zgłoszenie. Można zrobić to również osobiście.

 

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

 • mgr Jolanta Górka - pedagog, oligofrenopedagog, Dyrektor Poradni

 

 

Ukończyła studia magisterskie na WSP w Opolu, podyplomowe studia - Oligofrenopedagogika i Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Opolskim oraz Organizacja i Zarządzanie Oświatą „Menadżer w Oświacie” w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Menadżerskiej „ Milenium”. Odbywała różnorodne formy doskonalenia zawodowego m. in. w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną, diagnozy dojrzałości szkolnej, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, terapii dziecka nadpobudliwego. Prowadzi trening twórczego myślenia dla dzieci oraz terapię dzieci z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju. Pracowała również jako nauczyciel w przedszkolu i szkole podstawowej. Posiada duże doświadczenie w pracy z radami pedagogicznymi, grupami nauczycieli, rodziców. Jest współautorką i realizatorką grantów edukacyjnych.

 

 • mgr Beata Barut - pedagog, neurologopeda

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe z zakresu Logopedii i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim, a także z zakresu Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała także w innych placówkach szkolnych i opiekuńczych. Specjalizuje się w pomocy pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy, odchyleniami neurologicznymi, w szczególności dzieciom najmłodszym - do 3 r. ż. oraz w wieku przedszkolnym.

 

 • mgr Bożena Brucka – pedagog

 

Ukończyła studia magisterskie na WSP w Częstochowie, kurs kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Opiekuńczej z Elementami Socjoterapii i Terapii Pedagogicznej, a także wiele form doskonalenia zawodowego, w tym: „Kinezjologię Edukacyjną wg P. Dennisona I i II stopnia, „Terapię dzieci z zaburzonym funkcjonowaniem w rodzinie i szkole”, „Prowadzenie mediacji w szkołach”. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw w roli nauczyciela w przedszkolu, następnie jako pedagog w poradni. Prowadzi zajęcia grupowe socjoterapeutyczne oraz trening twórczego myślenia. Zajmuje się również terapią wspomagająca rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas młodszych. Prowadzi także wiele zajęć warsztatowych metodami aktywnymi dla uczniów. Jest współautorką grantów edukacyjnych.


 

 • mgr Anna Krzykawiak – psycholog, oligofrenopedagog

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, a także studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki i Terapii Pedagogicznej. Odbywała także wiele szkoleń dotyczących różnych form pomocy terapeutycznej indywidualnej, grupowej, rodzinnej m. in. Studium Pomocy Psychologicznej, Terapia Rodzin. 7-letnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi oprócz pracy w poradni zdobywała także w innych miejscach, m. in. w Poradni Odwykowej. W sposób szczególny interesuje się pracą terapeutyczną z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, młodzieżą zagrożoną uzależnieniem oraz pracą z osobami niepełnosprawnymi. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z psychoterapii uzależnień.


 

 • mgr Grażyna Mazur – psycholog, logopeda

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, a także Podyplomowe Studium Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbywała liczne szkolenia m. in. z zakresu promocji zdrowia, wychowania seksualnego. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i ich Rodzin (Polski Instytut Psychoterapii w Krakowie), specjalista II - stopnia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno jako psycholog i logopeda w poradni, a także w placówkach kształcenia specjalnego. Specjalizuje się w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, wspieraniu dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym mowy oraz z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi.


 

 • mgr Anna Mońka-Kabata – psycholog

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, a także studia podyplomowe – Psychologia Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Odbywała również liczne szkolenia m. in. z zakresu leczenia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kurs zaawansowany w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA). Doświadczony realizator programu - „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 7-letnie oświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, w zakresie diagnozy, terapii, psychoedukacji zdobywała jako psycholog w poradni, a także w pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Lektor i wykładowca w Zaocznej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Częstochowie. Realizator programów wsparcia dla osób bezrobotnych.


 

 • mgr Lidia Nocuń – pedagog, doradca zawodowy

 

Ukończyła studia magisterskie na WSP w Częstochowie, studia podyplomowe - Doradca Szkolny i Zawodowy na Uniwersytecie Opolskim, a także Studium Profilaktyki Uzależnień w Częstochowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako pedagog, wychowawca, animator, doradca - zdobywane zarówno w poradni, jak i w szkole podstawowej, Ośrodku Kultury i Sportu, Domu Dziecka. Specjalizuje się w diagnostyce potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, w doradztwie zawodowym, prowadzeniu zajęć z zakresu orientacji zawodowej, planowaniu kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej oraz zajęć psychoedukacyjnych. Jest współautorką i realizatorką grantów edukacyjnych.


 

 • mgr Katarzyna Sawicka – psycholog

 

Ukończyła studia magisterskie oraz Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

7 – letnie doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w poradni, jak i w placówkach służby zdrowia - Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na oddziale psychiatrycznym. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi.

 

 • mgr Małgorzata Szczurek – pedagog, logopeda

 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Śląskim. Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem i innymi zaburzeniami rozwojowymi zdobywała w poradni oraz w szkole - również w klasach specjalnych. Współpracowała z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadząc szkolenia i warsztaty. Współautorka i realizatorka grantów edukacyjnych.


 

 • mgr Monika Wiecha – psycholog, doradca zawodowy

 

Ukończyła studia magisterskie, studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe Profesjonalna Szkoła Psychoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczony realizator programu - „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Doświadczenie zawodowe (diagnoza, terapia dzieci i młodzieży, zajęcia warsztatowe) zdobywała głównie w poradni, dodatkowo realizowała programy wsparcia osób bezrobotnych. Z osobami dorosłymi pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego.


 

 • mgr Janina Widera – pedagog, oligofrenopedagog

 

Ukończyła studia magisterskie na WSP w Częstochowie oraz podyplomowe studia z zakresu Oligofrenopedagogiki i Terapii Pedagogicznej, pięciopoziomowy Kurs Pomocy Terapeutycznej Dzieciom Dyslektycznym, posiada I – stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej zdobywała najpierw w szkole podstawowej, a następnie w poradni. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w nauce, z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Jest współautorką i realizatorką grantów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla nauczycieli i rodziców dzieci przedszkolnych i pierwszego etapu edukacyjnego z zakresu dysleksji rozwojowej.

 

Lekarz konsultant – Ewa Pilarska

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

 • Tomasz Grabas – sekretarz poradni

 • Daniela Obstój – referent

 • Aleksandra Ćwieląg – główna księgowa

 • Wiesława Sigmund - sprzątaczka

 

Powrót

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2012
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • opublikowano:
  21-05-2012 21:53
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • zmodyfikowano:
  11-07-2013 22:35
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 6272
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 978 33, 35, 37
fax: 34 35 978 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×