Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

Powrót

 

Strategia Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

Olesno, dnia 25.05.2021r.

Dyrektorzy szkół podstawowych

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W nawiązaniu do rekomendacji MEiN przekazanych podczas konferencji przez Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczących naszych wspólnych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkół i poradni względem uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej po powrocie dzieci do szkół., pragnę Państwa poinformować, że poradnia przygotowała strategię działań wspierających dla szkół i placówek.

W związku z powyższym pierwszym etapem naszej pomocy i wsparcia dla szkół i placówek są Ankiety do diagnozy bieżących potrzeb uczniów dla klas I-III i klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych opracowane przez pracowników PPP-P w Oleśnie .

Ponadto zachęcamy do rozpropagowania wśród nauczycieli , wychowawców pedagogów szkolnych w Państwa szkole materiałów edukacyjnych znajdujących się na stronie www.szkola-od-nowa.pl. PPP-P w Oleśnie dołączyła do ambasadorów „Kampanii Szkoła od Nowa”. Materiały te zostały przeanalizowane przez specjalistów poradni i naszym zdaniem stanowią cenne źródło dla nas jak i dla Państwa nie tylko scenariuszy zajęć reintegracyjnych dla uczniów ale też materiały do pracy wychowawczej z rodzicami, a także do samokształcenia w ramach WDN. W tym miejscu nadmienię, że z informacji docierających od dyrektorów czy pedagogów szkolnych z którymi jesteśmy w stałym kontakcie wynika, iż wspomniane zajęcia reintegracyjne od pierwszych dni powrotu dzieci i młodzieży do szkół są przez Was z powodzeniem prowadzone.

Kolejnym etapem naszych działań jest ukierunkowanie rodziców na wspieranie uczniów/dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną. Odnośnie tej kwestii proponujemy udział rodziców w warsztatach stacjonarnych na terenie naszej poradni. Prosimy Państwa dyrektorów o poinformowanie rodziców o możliwości udziału w zaproponowanych warsztatach. Po zebraniu przez szkołę grupy 10 osobowej rodziców, prosimy o kontakt z poradnią w celu ustalenia terminu( może to być do końca zajęć w bieżącym roku szkolnym, a także w czasie wakacji jeśli będą takie potrzeby oraz w nowym roku szkolnym ). Prosimy o zgłoszenie potrzeby warsztatów dla rodziców (listy z numerem telefonu rodzica ) do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie drogą e-mail na adres

W ramach wzmożenia współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów, zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych do kontynuowania współpracy w ramach grupy pedagogów i psychologów szkolnych Powiatu Oleskiego na facebooku oraz do kontaktów w ramach porad i konsultacji z psychologami Katarzyna Sawicką i Anna Krzykawiak-Pinkosz prowadzącymi w roku szkolnym 2020/21grupę pedagogów szkolnych w poradni oraz z dyrektorem i z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi naszej placówki.

 

Tworząc długofalową strategię działań wspierających na rok szkolny 2021/22 przygotujemy po rozpoznaniu przez Państwa potrzeb (uczniów, rodziców nauczycieli) znowelizowaną ofertę- programy i scenariusze profilaktycznych zajęć warsztatowych, które będziemy chcieli prowadzić stacjonarnie od września 2021roku, jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Ponadto zapraszamy jak każdego roku rodziców do udziału w zajęciach warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz utworzymy za Państwa pośrednictwem , w szkołach oddalonych od siedziby poradni i nie zatrudniających psychologów - Punkty konsultacyjne.

W tym miejscu należy dodać, ze Poradnia w Oleśnie przez cały rok szkolny 2020/21 wspomaga i udziela stacjonarnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, wychowawcom, nauczycielom poprzez:

- diagnozę różnorodnych problemów rozwojowych i edukacyjnych także tych spowodowanych pandemią

- wydawanie opinii i orzeczeń wraz z zaleceniami do pracy w szkole i w domu

- udzielanie porad i konsultacji wszystkim klientom (rodzicom, nauczycielom, uczniom),którzy oczekują wsparcia w trudnym czasie izolacji i zdalnej edukacji

- prowadzenie indywidualnej różnorodnej terapii w tym psychologicznej dla dzieci i młodzieży z poważnymi problemami także tymi wynikającymi z izolacji i edukacji zdalnej związanej z pandemią .

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam do dalszej współpracy !

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Górka,

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie

 

 

Szanowni Państwo

W związku z kwarantanną narodową , mając na uwadze potrzeby dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli szczególnie w czasie ferii zimowych w zakresie różnorodnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego informujemy, że poradnia jest placówką nieferyjną wiec wykonuje swoje różnorodne zadania w zakresie ( porad/konsultacji/diagnoz/terapii/opiniowania i orzecznictwa). także w czasie przerwy feryjnej.

Ponadto z uwagi na liczne ograniczenia , szczególnie dotyczące kontaktów społecznych w tym rówieśniczych uruchamiamy dodatkowe formy wsparcia w sytuacji” pilnej potrzeby ” tj. dyżury pod niżej umieszczonymi numerami telefonów do specjalistów naszej poradni, gdzie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację oraz w sytuacji potrzeby poradę/konsultację przez telefon/WhatsApp, bądź umówienie na bezpośredni kontakt w placówce. W tym miejscu należy dodać, ze psycholog będący na dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodzica dziecka do 8r.z – na czas ferii zasilił grono psychologów poradni, celem szybkiego i różnorodnego wsparcia dla klientów poradni.

Poradnia codziennie w godzinach 8-15.30 udziela informacji i porad/ pod numerami:

34/358 28 74 czynny od 8.00 – 15.30 we wtorki do 16.00

dyrektor, pedagog – 697 232 928 godz. 900 – 1500 poniedziałek, środa, czwartek, piątek

psycholog – 883 316 423 godz. 1300 - 1700 poniedziałek, środa, piątek

                  504 350 426 godz. 900 - 1300 od poniedziałku do piątku

                  502 876 726 godz. 1300 – 1700 od poniedziałku do piątku

pedagog, logopeda, neurologopeda – 783 391 173 godz. 900 - 1300 wtorek, czwartek

oraz drogą e-mail:

Dwóch psychologów poradni utrzymuje stały kontakt telefoniczny z grupą pedagogów szkolnych.

Ponadto informujemy, że aktywnie działa od maja 2020 r. na Facebooku Grupa wsparcia ”Pedagodzy, psycholodzy Powiatu Oleskiego”, której moderatorem jest doświadczony psycholog naszej poradni Anna Krzykawiak –Pinkosz. Dzięki działaniom tej Grupy odbywa się systematyczne wsparcie, a także dzielenie się dobrymi praktykami działań względem dzieci, młodzieży a także rodziców i nauczycieli w czasie pandemii. Zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy !!!

Dyrektor wraz z Zespołem Pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej szkoły/placówki, celem poinformowania rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Z wyrazami szacunku oraz z życzeniami zdrowia

Jolanta Górka

dyrektor PPP-P w Oleśnie

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w PPP-P w Oleśnie z uwagi na

stan epidemii SARS-COV19 dotyczące klientów poradni

(opracowane w oparciu o rekomendacje GIS, MEN)

 

Szanowni państwo, z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie od 4 maja 2020r. pracuje w tzw. reżimie sanitarnym, co ma sprzyjać bezpieczeństwu naszych klientów oraz pracowników placówki. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad.

 

1. Zgłaszanie dziecka na badanie wyłącznie telefonicznie; 34 358 28 74

 

2. W sytuacji podawania terminu na wizytę w poradni, pracownik przeprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i opiekuna. Ponownie ankieta jest wykonywana w dniu wizyty. Przyjmowane są tylko osoby zdrowe; temperatura poniżej 37 stopni.

 

3. Na badanie z dzieckiem zgłasza się 1 rodzic/opiekun prawny, na konkretnie ustaloną godzinę! (nie wcześniej i nie później).

 

4. Rodzic i dziecko obowiązkowo w maseczce/przyłbicy; dezynfekcja rąk przed wejściem do gabinetu.

 

5. W poczekalni poradni na 2 piętrze może znajdować się jednorazowo 1 osoba (można czekać na dziecko na parterze budynku).

 

6. Z uwagi na wąski korytarz wejście i wyjście z poradni jest rozdzielone!

 

7. W sekretariacie poradni może znajdować się jednocześnie 1 osoba (oprócz pracowników sekretariatu).

 

8. Druki obowiązujące w poradni do pobrania ze strony BIP Starostwo Powiatowe w Oleśnie w zakładce „Jednostki organizacyjne - PPP-P w Oleśnie” (wniosek do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju; zaświadczenia lekarskiego; wzoru opinii).

 

 

 Z poważaniem Jolanta Górka dyrektor PPP-P w Oleśnie