Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe studium wykonalności

Powiat Oleski                                                                   Olesno, dnia 2012-07-16

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 359 78 33

e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

 

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności inwestycji, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

                                                    

W tym kryterium przyznano następujące wartości punktowe:

Grupa Ergo Sp. z o. o. - 82 punkty

Anna Król-Wiśniewska – 100 punktów

 

W wyniku zapytania ofertowego wybrana została oferta P. Anny Król-Wiśniewskiej, która  zdobyła największą liczbę punktów.