Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014

PDFUchwała ZP Nr 104.268.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (84,52KB)

PDFUchwała ZP Nr 102.267.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (76,87KB)

PDFUchwała ZP Nr 104.266.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (212,80KB)

PDFUchwała ZP Nr 103.265.13 z dnia 20.11.2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (46,50KB)

PDFUchwała ZP Nr 103.264.13 z dnia 20.11.2013r. w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.pdf (84,27KB)

PDFUchwała ZP Nr 102.263.13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (96,92KB)

PDFUchwała ZP Nr 102.262.13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (87,26KB)

PDFUchwała ZP Nr 102.261.13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2014 rok.pdf (2,25MB)

PDFUchwała ZP Nr 102.260.13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (39,36KB)

PDFUchwała ZP Nr 102.259.13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.pdf (54,88KB)

PDFUchwała ZP Nr 101.258.13 z dnia 06.11.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (84,62KB)

PDFUchwała ZP Nr 101.257.13 z dnia 06.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (78,85KB)

PDFUchwała ZP Nr 100.256.13 z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (209,92KB)

PDFUchwała ZP Nr 98.255.13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133.338.10 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20.05.2010r..pdf (42,40KB)

PDFUchwała ZP Nr 98.254.13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (62,69KB)

PDFUchwała ZP Nr 98.253.13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (135,72KB)

PDFUchwała ZP Nr 97.252.13 z dnia 14.10.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (111,72KB)

PDFUchwała ZP Nr 97.251.13 z dnia 14.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (94,01KB)

PDFUchwała ZP Nr 96.250.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków finansowych na lokatę terminową.pdf (38,50KB)

PDFUchwała ZP Nr 96.249.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (101,69KB)

PDFUchwała ZP Nr 96.248.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (104,31KB)

PDFUchwała ZP Nr 96.247.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym.pdf (60,08KB)

PDFUchwala ZP Nr 96.246.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2013 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (...).pdf (254,01KB)

PDFUchwała ZP Nr 96.245.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym.pdf (168,16KB)

PDFUchwała ZP Nr 96.244.13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie uchwalennia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.pdf (271,11KB)

PDFUchwała ZP Nr 95.243.13 z dnia 18.09.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (156,43KB)

PDFUchwała ZP Nr 94.242.13 z dnia 09.09.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (91,63KB)

PDFUchwała ZP Nr 94.241.13 z dnia 09.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (90,12KB)

PDFUchwała ZP Nr 92.240.13 z dnia 21.08.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (89,40KB)

PDFUchwała ZP Nr 92.239.13 z dnia 21.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (72,16KB)

PDFUchwała ZP Nr 92.238.13 z dnia 21.08.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków finansowych na lokatę terminową.pdf (37,25KB)

PDFUchwała ZP Nr 91.237.13 z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (83,41KB)

PDFUchwała ZP Nr 91.236.13 z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (75,06KB)

PDFUchwała ZP Nr 91.235.13 z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (117,11KB)

PDFUchwała ZP Nr 91.234.13 z dnia 30.07.2013r. w sprawie przyjęcia wytycznych dokonywania objazdów i kontroli dróg powiatowych i gminnych będących w utrzymaniu PZD w Oleśnie.pdf (95,37KB)

PDFUchwała ZP Nr 90.233.13 z dnia 11.07.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków finansowych na lokatę terminową.pdf (37,68KB)

PDFUchwała ZP Nr 90.232.13 z dnia 11.07.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (76,99KB)

PDFUchwała ZP Nr 90.231.13 z dnia 11.07.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (64,40KB)

PDFUchwała ZP Nr 89.230.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (124,84KB)

PDFUchwała ZP Nr 89.229.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (38,88KB)

PDFUchwała ZP Nr 89.228.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (272,18KB)

PDFUchwała ZP Nr 88.227.13 z dnia 24.06.2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych i zaliczenia jej do dróg gminnych.pdf (38,43KB)

PDFUchwała ZP Nr 87.226.13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (76,33KB)

PDFUchwała ZP Nr 87.225.13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (65,42KB)

PDFUchwała ZP Nr 87.224.13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do dróg gminnych.pdf (34,41KB)

PDFUchwała ZP Nr 87.223.13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego.pdf (51,22KB)

PDFUchwała ZP Nr 86.222.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (187,25KB)

PDFUchwała ZP Nr 86.221.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (38,95KB)

PDFUchwała ZP Nr 85.220.13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie - Kopia.pdf (49,15KB)

PDFUchwała ZP Nr 85.219.13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (96,52KB)

PDFUchwała ZP Nr 85.218.13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (73,67KB)

PDFUchwała ZP Nr 84.217.13 z dnia 09.05.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych - Kopia.pdf (52,65KB)

PDFUchwała ZP Nr 84.216.13 z dnia 9.05.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (71,75KB)

PDFUchwała ZP Nr 83.215.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową - Kopia.pdf (38,65KB)

PDFUchwała ZP Nr 83.214.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (138,21KB)

PDFUchwała ZP Nr 82.213.13 z dnia 16.04.2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia (...).pdf (117,45KB)

PDFUchwała ZP Nr 81.212.13 z dnia 04.04.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (71,12KB)

PDFUchwała ZP Nr 81.211.13 z dnia 04.04.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (72,48KB)

PDFUchwała ZP Nr 79.210.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (214,45KB)

PDFUchwała ZP Nr 79.209.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (39,03KB)

PDFUchwała ZP Nr 77.208.13 z dnia 13.02.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (39,55KB)

PDFUchwała ZP Nr 76.207.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (66,36KB)

PDFUchwała ZP Nr 76.206.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (63,55KB)

PDFUchwała ZP Nr 76.205.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (110,70KB)

PDFUchwała ZP Nr 74.204.13 z dnia 16.01.2013r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Gorzow Śl. na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 (...) cz.2.pdf (5,23MB)

PDFUchwała ZP Nr 74.204.13 z dnia 16.01.2013r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Gorzow Śl. na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 (...) cz.1.pdf (8,40MB)

PDFUchwała Nr 73.203.13 z dnia 7.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Oleskiemu (...).pdf (382,05KB)

PDFUchwała ZP Nr 73.202.13 z dnia 7.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na rok 2013.pdf (1,46MB)

PDFUchwała ZP Nr 73.201.13 z dnia 7.01.2013r. w sprawie przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (...).pdf (48,27KB)

PDFUchwała ZP Nr 73.200.13 z dnia 7.01.2013r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (49,51KB)

PDFUchwała ZP Nr 73.199.13 z dnia 7.01.2013r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (39,53KB)

PDFUchwała ZP Nr 72.198.12 z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (88,92KB)

PDFUchwała ZP Nr 72.197.12 z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (86,03KB)

PDFUchwała ZP Nr 71.196.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (142,56KB)

PDFUchwała ZP Nr 71.195.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (115,92KB)

PDFUchwała ZP Nr 71.194.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (214,65KB)

PDFUchwała ZP Nr 69.193.12 z dnia 11.12.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (134,21KB)

PDFUchwała ZP Nr 69.192.12 z dnia 11.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (121,73KB)

PDFUchwała ZP Nr 69.191.12 z dnia 11.12.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (70,68KB)

PDFUchwała ZP Nr 69.190.12 z dnia 11.12.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (85,12KB)

PDFUchwała ZP Nr 69.189.12 z dnia 11.12.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (1,31MB)

PDFUchwała ZP Nr 68.188.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (270,54KB)

PDFUchwała ZP Nr 68.187.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (82,72KB)

PDFUchwała ZP Nr 68.186.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (79,22KB)

PDFUchwała ZP Nr 67.185.12 z dnia 21.11.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (75,80KB)

PDFUchwała ZP Nr 67.184.12 z dnia 21.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (73,34KB)

PDFUchwała ZP Nr 67.183.12 z dnia 21.11.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi (...).pdf (953,61KB)

PDFUchwała ZP Nr 66.182.12 z dnia 15.11.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (77,89KB)

PDFUchwała ZP Nr 66.181.12 z dnia 15.11.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (95,96KB)

PDFUchwała ZP Nr 66.180.12 z dnia 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2013 rok.pdf (2,45MB)

PDFUchwała ZP Nr 66.179.12 z dnia 15.11.2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (62,92KB)

PDFUchwała ZP Nr 65.178.12 z dnia 13.11.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (75,01KB)

PDFUchwała ZP Nr 65.177.12 z dnia 13.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (71,73KB)

PDFUchwała ZP Nr 65.176.12 z dnia 13.11.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (87,24KB)

PDFUchwała ZP Nr 65.175.12 z dnia 13.11.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (106,94KB)

PDFUchwała ZP Nr 65.174.12 z dnia 13.11.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.pdf (95,79KB)

PDFUchwała ZP Nr 64.173.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (73,89KB)

PDFUchwała ZP Nr 64.172.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian w budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (66,24KB)

PDFUchwała ZP Nr 64.171.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (217,81KB)

PDFUchwala ZP Nr 64.170.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym.pdf (62,86KB)

PDFUchwała ZP Nr 64.169.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2012 roku w obszarze wspierania i upowszechaniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (...).pdf (265,87KB)

PDFUchwala ZP Nr 64.168.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym.pdf (175,74KB)

PDFUchwała ZP Nr 64.167.12 z dnia 29.10.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.pdf (294,31KB)

PDFUchwała ZP Nr 63.166.12 z dnia 17.10.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (163,78KB)

PDFUchwała ZP Nr 63.165.12 z dnia 17.10.2012r. w sprawie zmian w budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (146,82KB)

PDFUchwała ZP Nr 62.164.12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (95,42KB)

PDFUchwała ZP Nr 62.163.12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie zmian w budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (74,82KB)

PDFUchwała ZP Nr 62.162.12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (149,76KB)

PDFUchwała ZP Nr 61.161.12 z dnia 24.09.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (136,88KB)

PDFUchwała ZP Nr 61.160.12 z dnia 18.09. 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (106,34KB)

PDFUchwała ZP Nr 59.159.12 z dnia 24.08.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (76,52KB)

PDFUchwała ZP Nr 59.158.12 z dnia 24.08. 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (68,49KB)

PDFUchwała ZP Nr 59.157.12 z dnia 24.08.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (174,15KB)

PDFUchwała ZP Nr 58.156.12 z dnia 13.08.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (74,17KB)

PDFUchwała ZP Nr 58.155.12 z dnia 13.08. 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (74,68KB)

PDFUchwała ZP Nr 57.154.12 z dnia 25.07.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (74,59KB)

PDFUchwała ZP Nr 57.153.12 z dnia 25.07.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (98,02KB)

PDFUchwała ZP Nr 56.151.12 z dnia 12.07.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (71,41KB)

PDFUchwała ZP Nr 57.152.12 z dnia 25.07.2012r. w sprawie upoważnienia dwóch czlonków Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym.pdf (49,58KB)

PDFUchwała ZP Nr 56.150.12 z dnia 12.07.2012r. w sprawie zmian w budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (71,80KB)

PDFUchwała ZP Nr 55.149.12 z dnia 28.06.2012r. w sprawie określenia działań Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Oleśnie związanych z funkcjonowaniem i oceną systemu kontroli zarządczej (...).pdf (59,00KB)

PDFUchwała ZP Nr 55.148.12 z dnia 28.06.2012r. w sprawie kontroli zarządczej.pdf (84,06KB)

PDFUchwała ZP Nr 55.147.12 z dnia 28.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (279,72KB)

PDFUchwała ZP Nr 55.146.12 z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (126,93KB)

PDFUchwała ZP Nr 54.145.12 z dnia 5.06.2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.pdf (46,20KB)

PDFUchwała ZP Nr 54.144.12 z dnia 5.06.2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śl..pdf (45,31KB)

PDFUchwała ZP Nr 54.143.12 z dnia 5.06.2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce.pdf (46,41KB)

PDFUchwała ZP Nr 54.142.12 z dnia 5.06.2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.pdf (47,37KB)

PDFUchwała ZP Nr 54.141.12 z dnia 5.06.2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Joachimowi Wloczykowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (47,03KB)

PDFUchwała ZP Nr 54.140.12 z dnia 5.06.2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (47,19KB)

PDFUchwała ZP Nr 53.139.12 z dnia 31.05.2012r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (36,64KB)

PDFUchwała ZP Nr 53.138.12 z dnia 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego.pdf (46,21KB)

PDFUchwała ZP Nr 52.137.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (122,27KB)

PDFUchwała ZP Nr 51.136.12 z dnia 10.05.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (85,50KB)

PDFUchwała ZP Nr 51.135.12 z dnia 10.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (80,77KB)

PDFUchwała ZP Nr 50.134.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (274,17KB)

PDFUchwała ZP Nr 49.133.12 z dnia 17.04.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednotek budżetowych.pdf (86,62KB)

PDFUchwała ZP Nr 49.132.12 z dnia 17.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (63,76KB)

PDFUchwala ZP Nr 49.131.12 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjlanosci i form kstzałcenia (...) na rok 2012.pdf (106,03KB)

PDFUchwała ZP Nr 49.130.12 z dnia 17.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20.41.11 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13.06.2012r..pdf (49,06KB)

PDFUchwała ZP Nr 48.129.12 z dnia 4.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 47.126.12 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.03.2012r..pdf (40,78KB)

PDFUchwała ZP Nr 47.128.12 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (71,93KB)

PDFUchwała ZP Nr 47.127.12.z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (74,79KB)

PDFUchwała ZP Nr 47.126.12 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (55,57KB)

PDFUchwała ZP Nr 46.125.12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (77,67KB)

PDFUchwała ZP Nr 46.124.12 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR w Oleśnie do zawierania porozumień z zakresu zadań wynikających o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (...).pdf (44,79KB)

PDFUchwała ZP Nr 46.123.12 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie powołania Pani Elżbiety Hadaś na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (35,52KB)

PDFUchwała ZP Nr 45.122.12 z dnia 7.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (235,42KB)

PDFUchwała ZP Nr 45.121.12 z dnia 7.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego.pdf (53,46KB)

PDFUchwała ZP Nr 44.120.12 z dnia 24.02.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (66,58KB)

PDFUchwała ZP Nr 44.119.12 z dnia 24.02.2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (64,26KB)

PDFUchwała ZP Nr 44.118.12 z dnia 24.02.2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa (...).pdf (63,93KB)

PDFUchwała ZP Nr 44.117.12 z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych wewnętrznych.pdf (35,67KB)

PDFUchwała ZP Nr 44.116.12 z dnia 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do dróg gminnych.pdf (36,06KB)

PDFUchwała ZP Nr 43.115.12 z dnia 15.02.2012r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (48,93KB)

PDFUchwała ZP Nr 43.114.12 z dnia 15.02.2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Dyrektorowi PUP w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu PO KLucz do biznesu 2! - Dzialanie 6.2. POKL.pdf (63,60KB)

PDFUchwała ZP Nr 40.113.12 z dnia 12.01.2012r. w sprawie przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego zo zaciągania zobowiązań z tytułu umów (...).pdf (48,24KB)

PDFUchwała ZP Nr 40.112.12 z dnia 12.01.2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (49,20KB)

PDFUchwała ZP Nr 40.111.12 z dnia 12.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Oleskiemu (...).pdf (385,06KB)

PDFUchwała ZP Nr 40.110.12 z dnia 12.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2012 rok.pdf (1,63MB)

PDFUchwała ZP Nr 39.109.11 zdnia 29.12.2011r. w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR w Oleśnie do zawierania porozumień z zakresu zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (49,03KB)

PDFUchwała ZP Nr 39.108.11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (120,56KB)

PDFUchwała ZP Nr 39.107.11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (93,22KB)

PDFUchwała ZP Nr 39.106.11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (215,59KB)

PDFUchwała ZP Nr 38.105.11 z dnia 28.12.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (93,08KB)

PDFUchwała ZP Nr 38.104.11 z dnia 28.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (86,44KB)

PDFUchwała ZP Nr 37.103.11 z dnia 13.11.2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do dróg dojazdowych do gruntów rolnych.pdf (37,65KB)

PDFUchwała ZP Nr 37.102.11 z dnia 13.12.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (51,04KB)

PDFUchwała ZP Nr 37.101.11 z dnia 13.12.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (178,12KB)

PDFUchwała ZP Nr 37.100.11 z dnia 13.12.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych (2).pdf (103,43KB)

PDFUchwała ZP Nr 37.99.11 z dnia 13.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (69,27KB)

PDFUchwała ZP Nr 36.98.11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Dom Pomocy Społecznej w radawiu na okres 10 lat (...).pdf (236,37KB)

PDFUchwała ZP Nr 36.97.11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (316,96KB)

PDFUchwała ZP Nr 36.96.11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (94,53KB)

PDFUchwała ZP Nr 36.95.11 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (86,83KB)

PDFUchwała ZP Nr 35.94.11 z dnia 28.11.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (130,29KB)

PDFUchwała ZP Nr 35.93.11 z dnia 28.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (97,24KB)

PDFUchwała ZP Nr 33.92.11 z dnia 14.11.2011r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie.pdf (48,91KB)

PDFUchwała ZP Nr 33.91.11 z dnia 14.11.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (67,90KB)

PDFUchwała ZP Nr 33.90.11 z dnia 14.11.2011r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2012 rok.pdf (2,12MB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33.89.11 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14.11.2011r..pdf (1,88MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33.89.11 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14.11.2011r..pdf (1,22MB)

PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 33.89.11 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14.11.2011r..pdf (925,73KB)

PDFUchwała ZP Nr 33.89.11 z dnia 14.11.2011r. w sprawie zaopiniowania Projektu Aktualizacji Ochrony Środowiska oraz Aktualizacji Planu Gosp. Odpadami dla Gminy Rudniki na lata 2011-2014 (...).pdf (53,58KB)

PDFUchwała ZP Nr 32.88.11 z dnia 9.11.2011r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf (1 015,79KB)

PDFUchwała ZP Nr 32.87.11 z dnia 9.11.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (72,63KB)

PDFUchwała ZP Nr 32.86.11 z dnia 9.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (64,20KB)

PDFUchwała ZP Nr 32.85.11 z dnia 9.11.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20.41.11 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23.06.2011r..pdf (50,12KB)

PDFUchwała ZP Nr 31.84.11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (83,38KB)

PDFUchwała ZP Nr 31.83.11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (74,54KB)

PDFUchwała ZP Nr 31.82.11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (282,87KB)

PDFUchwała ZP Nr 31.81.11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi PUP w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach Projektu Przyjazny Urząd - Poddziałanie 6.1.2. POKL.pdf (87,04KB)

PDFUchwała ZP Nr 30.80.11 z dnia 18.10.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (103,56KB)

PDFUchwała ZP Nr 30.79.11 z dnia 18.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (85,48KB)

PDFUchwała ZP Nr 30.78.11 z dnia 18.10.2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.pdf (649,02KB)

PDFUchwała ZP Nr 29.77.11 z dnia 11.10.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (67,98KB)

PDFUchwała ZP Nr 29.76.11 z dnia 11.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (64,70KB)

PDFUchwała ZP Nr 28.75.11 z dnia 29.09.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (222,21KB)

PDFUchwała ZP Nr 28.74.11 z dnia 29.09.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (98,19KB)

PDFUchwała ZP Nr 28.73.11 z dnia 29.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (79,83KB)

PDFUchwała ZP Nr 27.72.11 z dnia 20.09.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (79,15KB)

PDFUchwała ZP Nr 27.71.11 z dnia 20.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (71,70KB)

PDFUchwała ZP Nr 27.70.11 z dnia 20.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18.34.11 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19.05.2011r. (...).pdf (62,55KB)

PDFUchwała ZP Nr 26.69.11 z dnia 13.09.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (80,22KB)

PDFUchwała ZP Nr 26.68.11 z dnia 13.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (69,94KB)

PDFUchwała ZP Nr 25.67.11 z dnia 24.08.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (135,22KB)

PDFUchwała ZP Nr 25.65.11 z dnia 24.08.2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Brysiowi dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śl. w Praszce.pdf (41,05KB)

PDFUchwała ZP Nr 25.63.11 z dnia 24.08.2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie.pdf (40,10KB)

PDFUchwała ZP Nr 25.64.11 z dnia 24.08.2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śl. w Praszce.pdf (41,89KB)

PDFUchwała ZP Nr 24.62.11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (111,76KB)

PDFUchwała ZP Nr 24.61.11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (98,37KB)

PDFUchwała ZP Nr 24.60.11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie aktulaziacji wykazu jednostek orgaznizacyjnych powiatu oleskiego.pdf (81,92KB)

PDFUchwała ZP Nr 24.59.11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarzadu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (56,03KB)

PDFUchwała ZP Nr 24.58.11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf (70,13KB)

PDFUchwała ZP Nr 24.57.11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (278,04KB)

PDFUchwała ZP Nr 23.56.11 z dnia 27.07.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (66,44KB)

PDFUchwała ZP Nr 22.54.11 z dnia 14.07.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (75,10KB)

PDFUchwała ZP Nr 23.55.11 z dnia 27.07.2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka im.Marii Konopnickiej w Sowczycach.pdf (42,21KB)

PDFUchwała ZP Nr 22.53.11 z dnia 14.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (70,06KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.52.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (69,91KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.51.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (68,41KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.50.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (203,81KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.49.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie a Prokuraturą Okregową w Opolu na okres 5 lat (...).pdf (494,83KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.48.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do dróg gminnych.pdf (37,18KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.47.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (252,93KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.46.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie.pdf (51,23KB)

PDFUchwała ZP Nr 21.45.11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkurosowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I LO im.Powstańców Śl. w Praszce.pdf (54,93KB)

PDFUchwała ZP Nr 20.44.11 z dnia 13.06.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (76,84KB)

PDFUchwała ZP Nr 20.43.11 z dnia 13.06.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (80,49KB)

PDFUchwała ZP Nr 20.41.11 z dnia 13.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.pdf (91,27KB)

PDFUchwała ZP Nr 20.42.11 z dnia 13.06.2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (46,36KB)

PDFUchwała ZP Nr 19.40.11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (73,47KB)

PDFUchwała ZP Nr 19.39.11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (78,11KB)

PDFUchwała ZP Nr 19.38.11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu w Banku Milenium S.A. w Warszawie.pdf (50,10KB)

PDFUchwała ZP Nr 18.36.11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu Kierunek praca - podddizałanie 6.1.3. POKL.pdf (67,84KB)

PDFUchwała ZP Nr 18.37.11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół w Oleśnie i I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w Praszce.pdf (258,89KB)

PDFUchwała ZP Nr 18.35.11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek finansowych.pdf (100,85KB)

PDFUchwała ZP Nr 18.34.11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenia zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia (...) na rok 2011.pdf (117,76KB)

PDFUchwała ZP Nr 17.33.11 z dnia 10.05.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (191,43KB)

PDFUchwała ZP Nr 25.66.11 z dnia 24.08.2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (41,69KB)

PDFUchwała ZP Nr 14.31.11 z dnia 14.04.2011r. w sprawie określenia stawek umarzania dla jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego.pdf (57,15KB)

PDFUchwała ZP Nr 14.30.11 z dnia 14.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez kierowników jednostek orgaznizacyjnych Powiatu Oleskiego prywatnego samochodu osobowego (...).pdf (58,47KB)

PDFUchwała ZP Nr 14.29.11 z dnia 14.04.2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie Miasta Lubliniec i Gminy Kochanowice.pdf (43,57KB)

PDFUchwała ZP Nr 14.28.11 z dnia 14.04.2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienie kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do dróg gminnych.pdf (75,44KB)

PDFUchwała ZP Nr 14.27.11 z dnia 14.04.2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do do dróg gminnych.pdf (39,23KB)

PDFUchwała ZP Nr 13.26.11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (260,73KB)

PDFUchwała ZP Nr 12.25.11 z dnia 29.03.2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Brysiowi pełniącemu obowiązku dyrektora Zespołu Szkół w Praszce.pdf (37,37KB)

PDFUchwała ZP Nr 12.24.11 z dnia 29.03.2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Praszce.pdf (35,22KB)

PDFUchwała ZP Nr 11.23.11 z dnia 22.03.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (81,85KB)

PDFUchwała ZP Nr 11.22.11 z dnia 22.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (81,47KB)

PDFUchwała ZP Nr 11.21.11 z dnia 22.03.2011r. w sprawie odwołania Pani Barbary Rzeźniczak - Tkaczyńskiej ze stanowiska dyrektora ZS w Praszce.pdf (57,11KB)

PDFUchwała ZP Nr 11.20.11 z dnia 22.03.2011r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji programu ochrony środowiska (...) dla Gminy Olesno na lata 2010-2014 (...) cz.II.pdf (1,05MB)

PDFUchwała ZP Nr 11.20.11 z dnia 22.03.2011r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji programu ochrony środowiska (...) dla Gminy Olesno na lata 2010-2014 (...) cz.I.pdf (8,41MB)

PDFUchwała ZP Nr 8.19.11 z dnia 02.02.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (100,04KB)

PDFUchwała ZP Nr 7.18.11 z dnia 24.01.2011r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (72,25KB)

PDFUchwała ZP Nr 7.17.11 z dnia 24.01.2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (63,70KB)

PDFUchwała ZP Nr 6.16.11 z dnia 20.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych PO na 2011 rok.pdf (1,66MB)

PDFUchwała ZP Nr 6.14.11 z dnia 20.01.2011r. w sprawie przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (47,75KB)

PDFUchwała ZP Nr 6.13.11 z dnia 20.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej (...) w roku 2011.pdf (394,04KB)

PDFUchwała ZP Nr 6.15.11 z dnia 20.01.2011r. w sprawie przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych PO zo zaciągania zobowiązanń z tytułu umów (...).pdf (46,97KB)

PDFUchwała ZP Nr 5.12.10 z dnia 30.12.2010r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (222,61KB)

PDFUchwała ZP Nr 4.11.10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (75,91KB)

PDFUchwała ZP Nr 4.10.10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (143,69KB)

PDFUchwała ZP Nr 3.9.10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (130,74KB)

PDFUchwała ZP Nr 3.8.10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (137,56KB)

PDFUchwała ZP Nr 3.7.10 z dnia 16.12.2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (42,95KB)

PDFUchwała ZP Nr 2.6.10 z dnia 16.12.2010r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (253,88KB)

PDFUchwała ZP Nr 1.5.10 z dnia 7.12.2010r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (95,63KB)

PDFUchwała ZP Nr 1.4.10 z dnia 7.12.2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (102,46KB)

PDFUchwała ZP Nr 1.3.10 z dnia 7.12.2010r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (141,44KB)

PDFUchwała ZP Nr 1.2.10 z dnia 7.12.2010r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu w PKOBP S.A..pdf (52,38KB)

PDFUchwała ZP Nr 1.1.10 z dnia 7.12.2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Oleskiemu- Janowi Kusowi i Wicestaroście - Stanisławowi Belce.pdf (36,65KB)