Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż dotychczas wystawione karty parkingowe, bez względu na okres na jaki zostały wydane, stracą ważność w dniu 30 czerwca 2015 r.

(Zmiany wynikają z ustawy z dnia 5 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Prawa o ruchu drogowym / Dz. U. z 2013 r. poz. 1446/ )

Informacji na temat zasad wymiany kart udziela od dnia 01.07.2014 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 34 359-83-88.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8.

W celu uzyskania karty parkingowej należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu:

* wniosek o wydanie karty parkingowej,

* dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

* jedną fotografię o wymiarach 35 mm X 45 mmm,

* oryginał orzeczenia do wglądu.