Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


WYMAGANE DOKUMENTYOPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Opłata za czasowe wycofanie z ruchu samochodu ciężarowego oraz przyczepy  o dmc od 3,5 t, ciągnika samochodowego, autobusu, pojazdu specjalnego wynosi:

80 zł

na okres 2 miesięcy

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

4 zł

od 3 do 12 miesięcy

2 zł

od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł

od 25 do 48 miesięcy


Opłata za czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego: 

           80 zł                 na okres 3 miesięcy
              4 zł           za każdy kolejny miesiąc w okresie od 3 do 12 miesięcy 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2017 r., poz.2335).

  • Rozporządzenie Mininstra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.  z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.) 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Samochody osobowe podlegają czasowemu wycofaniu z ruchu w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,

2) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.