Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Tablicę(e) rejestracyjne,

  • Upoważnienie / pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB) DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty,

  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dodatkowo w przypadku:

   * kradzieży tablic rejestracyjnych:

  • Oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych,

   * utraty tablic rejestracyjnych:

  • Oświadczenie właściciela pojazdu o utracie tablic/tablicy złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Opłata za wtórnik w przypadku:

  • dwóch tablic
   - samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
    92,50 zł
  • jednej tablicy
   - samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
    52,50 zł

   - motocykla, naczepy, przyczepy, ciągnika rolniczego,

    52,50 zł

   - motoroweru,

    42,50 zł

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transporu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch ,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE