Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Tablicę(e) rejestracyjne,

  • Upoważnienie / pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB) DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty,

  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dodatkowo w przypadku:

   * kradzieży tablic rejestracyjnych:

  • Oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych,

   * utraty tablic rejestracyjnych:

  • Oświadczenie właściciela pojazdu o utracie tablic/tablicy złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Opłata za wtórnik w przypadku:

  • dwóch tablic
   - samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
    93,00 zł

 92,50 zł (tablice + znaki legalizacyjne) +  0,50 zł ( O. E.)

  • jednej tablicy
   - samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
    53,00 zł

52,50 zł (tablica + znaki legalizacyjne)  +  0,50 zł (O. E.)

   - motocykla, naczepy, przyczepy, ciągnika rolniczego,

    53,00 zł

52,50 zł (tablica + znaki legalizacyjne)  +  0,50 zł (O. E.)

   - motoroweru,

    43,00 zł

42,50 zł (tablica + znaki legalizacyjne)  +  0,50 zł (O. E.)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transporu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch ,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek:wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek:  wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

środa: wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE