Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ, HAK, VAT, TAXI, L, inne zm. danych technicznych)


WYMAGANE DOKUMENTY


- Oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym (HAK),

- Oryginał zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób jako taksówka (TAXI),

- Oryginał zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów potwierdzającego przystosowanie pojazdu do nauki jazdy (L),

  • W przypadku ubiegania się o wpis adnotacji (GAZ) do wniosku należy dołączyć:

- Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

- Oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej,

  • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)  DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (do wglądu),

  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).


OPŁATY


Brak opłat.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier., Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16. ​​​​​​


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE