Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty/zniszczenia


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

  • Dowód uiszczenia opłaty,

  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dodatkowo w przypadku jego utraty:

  • Oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonych przez stację kontroli pojazdów,
  • Stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty dokumentu,

Dodatkowo w przypadku jego zniszczenia:

  • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

  • Oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów,

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Oryginał pozwolenia czasowe jeżeli było wydane,

  • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

 72,50 zł 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, odbiór w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


 

TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE