Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik - Jolanta Kraśnicka

pok. 201 (2 piętro)

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33,35,37 wewnętrzny 590
fax 34/359-78-45

e-mail:

DOCWniosek o udzielenie pomocy konsumentowi.doc (30,00KB)

1.Do podstawowych zadań Rzecznika należy prowadzenie następujących spraw:

  • prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami,
  • żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego,
  • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w okresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  • występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.
 

2. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Rzecznika.