Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Logo Powiatu Oleskiego

Logo Powiatu Oleskiego.jpeg

 

Opis:

Logo Powiatu Oleskiego to znak graficzny przedstawiający:

- trzy ucięte kręgi w kolorach oficjalnych barw powiatu oleskiego, nawiązujące do układu kolorystycznego flagi powiatu oleskiego – niebieski – żółty – niebieski

- trzy róże, które nawiązują symboliką do herbu powiatu oleskiego - ich spiralny kształt przedstawia dynamiczny rozwój. Z prawej strony róż znajduje się napis „Powiat Oleski”.

 Barwy:

Trzy przecięte kręgi: dwa zewnętrzne koloru niebieskiego, wewnętrzny koloru żółtego.

Trzy róże koloru czerwonego.

Napis w kolorze czarnym.

 

UCHWAŁA Nr  XLI/221/10
RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 25 czerwca 2010 rokuw sprawie ustalenia znaku graficznego Powiatu Oleskiego – logo Powiatu Oleskiego
          

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia  21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się znak graficzny zwany dalej „logo”, który jest podstawą wizualnej identyfikacji powiatu oleskiego. Grafikę logo określa załącznik do uchwały.

§ 2

Logo służy celom identyfikacyjnym oraz promocyjno – reklamowym powiatu.

§ 3

Logo stanowi własność powiatu.

§ 4

Prawo do używania logo przysługuje:
1) organom powiatu,
2) Starostwu Powiatowemu w Oleśnie,
3) powiatowym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 5

Dopuszcza się możliwości używania logo powiatu przez inne podmioty niż wymienione w § 4, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oleśnie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Plik do pobrania:

DOCUchwała RP Nr XLI 221 10 w sprawie ustalenia znaku graficznego Powiatu Oleskiego - logo Powiatu Oleskiego.doc (687,50KB)