Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - III etap”

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - III etap”

 

Okres realizacji projektu - 2016 rok

Realizowany projekt Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 9760 m

 Stan przed przebudową: szerokość jezdni 5,50 do 5,80 m na odcinku 5,36 km na pozostałym odcinku dł. 4,4 km 6 m.

Przebudowa drogi nr 1913 O etap III obejmowała poszerzenie jezdni z 5,50-5,80 m do 6 m, wykonanie podbudowy na poszerzeniu, warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całej szerokości jezdni, utwardzenie poboczy, odmulenie rowów, wymianę przepustów pod zjazdami, wykonanie oznakowania pionowego wycinkę drzew na dług. 5,36 km. Na całej długości drogi  wykonano oznakowanie poziome – długość 9,76 km.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 100 525,05 zł,  otrzymana  dotacja 1 050 262,52 zł. Udział finansowy Gminy Olesno i Gminy Gorzów Śląski wyniósł łącznie 15,5% wartości inwestycji.