Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

Powrót

 

ulotka.jpeg

 

 

Strategia Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

Olesno, dnia 25.05.2021r.

Dyrektorzy szkół podstawowych

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W nawiązaniu do rekomendacji MEiN przekazanych podczas konferencji przez Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczących naszych wspólnych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkół i poradni względem uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej po powrocie dzieci do szkół., pragnę Państwa poinformować, że poradnia przygotowała strategię działań wspierających dla szkół i placówek.

W związku z powyższym pierwszym etapem naszej pomocy i wsparcia dla szkół i placówek są Ankiety do diagnozy bieżących potrzeb uczniów dla klas I-III i klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych opracowane przez pracowników PPP-P w Oleśnie .

Ponadto zachęcamy do rozpropagowania wśród nauczycieli , wychowawców pedagogów szkolnych w Państwa szkole materiałów edukacyjnych znajdujących się na stronie www.szkola-od-nowa.pl. PPP-P w Oleśnie dołączyła do ambasadorów „Kampanii Szkoła od Nowa”. Materiały te zostały przeanalizowane przez specjalistów poradni i naszym zdaniem stanowią cenne źródło dla nas jak i dla Państwa nie tylko scenariuszy zajęć reintegracyjnych dla uczniów ale też materiały do pracy wychowawczej z rodzicami, a także do samokształcenia w ramach WDN. W tym miejscu nadmienię, że z informacji docierających od dyrektorów czy pedagogów szkolnych z którymi jesteśmy w stałym kontakcie wynika, iż wspomniane zajęcia reintegracyjne od pierwszych dni powrotu dzieci i młodzieży do szkół są przez Was z powodzeniem prowadzone.

Kolejnym etapem naszych działań jest ukierunkowanie rodziców na wspieranie uczniów/dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną. Odnośnie tej kwestii proponujemy udział rodziców w warsztatach stacjonarnych na terenie naszej poradni. Prosimy Państwa dyrektorów o poinformowanie rodziców o możliwości udziału w zaproponowanych warsztatach. Po zebraniu przez szkołę grupy 10 osobowej rodziców, prosimy o kontakt z poradnią w celu ustalenia terminu( może to być do końca zajęć w bieżącym roku szkolnym, a także w czasie wakacji jeśli będą takie potrzeby oraz w nowym roku szkolnym ). Prosimy o zgłoszenie potrzeby warsztatów dla rodziców (listy z numerem telefonu rodzica ) do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie drogą e-mail na adres

W ramach wzmożenia współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów, zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych do kontynuowania współpracy w ramach grupy pedagogów i psychologów szkolnych Powiatu Oleskiego na facebooku oraz do kontaktów w ramach porad i konsultacji z psychologami Katarzyna Sawicką i Anna Krzykawiak-Pinkosz prowadzącymi w roku szkolnym 2020/21grupę pedagogów szkolnych w poradni oraz z dyrektorem i z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi naszej placówki.

 

Tworząc długofalową strategię działań wspierających na rok szkolny 2021/22 przygotujemy po rozpoznaniu przez Państwa potrzeb (uczniów, rodziców nauczycieli) znowelizowaną ofertę- programy i scenariusze profilaktycznych zajęć warsztatowych, które będziemy chcieli prowadzić stacjonarnie od września 2021roku, jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Ponadto zapraszamy jak każdego roku rodziców do udziału w zajęciach warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz utworzymy za Państwa pośrednictwem , w szkołach oddalonych od siedziby poradni i nie zatrudniających psychologów - Punkty konsultacyjne.

W tym miejscu należy dodać, ze Poradnia w Oleśnie przez cały rok szkolny 2020/21 wspomaga i udziela stacjonarnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, wychowawcom, nauczycielom poprzez:

- diagnozę różnorodnych problemów rozwojowych i edukacyjnych także tych spowodowanych pandemią

- wydawanie opinii i orzeczeń wraz z zaleceniami do pracy w szkole i w domu

- udzielanie porad i konsultacji wszystkim klientom (rodzicom, nauczycielom, uczniom),którzy oczekują wsparcia w trudnym czasie izolacji i zdalnej edukacji

- prowadzenie indywidualnej różnorodnej terapii w tym psychologicznej dla dzieci i młodzieży z poważnymi problemami także tymi wynikającymi z izolacji i edukacji zdalnej związanej z pandemią .

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam do dalszej współpracy !

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Górka,

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie

 

 

Godzina dostępności pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2022/23
dla klientów poradni (art. 42 ust.2f ustawy KN tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1730)

 

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. dyrektor 12.00-13.00        
2. pedagog/ logopeda         14.00-15.00
3. psycholog   10.30-11.30      
4. psycholog       13.00-14.00  
5. pedagog         13.00-14.00
6. psycholog     12.30-13.30    
7. logopeda     12.00-13.00    
8. pedagog 11.00-12.00        
9. pedagog       13.00-14.00  
10. pedagog/ logopeda       8.30-9.30  
11. psycholog 8.00-9.00        
12. psycholog       8.30-9.30  

 

Powrót