Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wymagane dokumenty
  • wniosek,
  • dokumentacja do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

 

 

Kogo dotyczy:
 
Sprawa dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg lub odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 000 Mg.


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4


Osoby/osoba odpowiedzialna: Agnieszka Dorynek


Telefon informacyjny:
 
tel. 34 359-78-33, wew. 531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7.30-15.30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie decyzji - odbiór na miejscu lub przesłanie pocztą


Opłaty skarbowe:
 
506,00 zł dla małych i średnich przedsiębiorców, 2 011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 
Podstawy prawne:
 
art. 182, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2020 r. poz. 10)
 
Tryb odwoławczy:
 
Złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno