Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zbyciu / sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na terenie RP


WYMAGANE DOKUMENTY


Sprawę  można również załatwić bez wizyty w urzędzie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne


OPŁATY


Brak opłat.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po zgłoszeniu faktu zbycia przez właściciela pojazdu.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis stosownej adnotacji w dowód własności, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz.988 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2022 r., poz.1847).

  • Rozporządzenie Mininstra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.  z 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.) 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

Termin na zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  wynosi 30 dni.  Za przekroczenie 30 dniowego terminu   zgodnie z  ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym  grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.